Digitala fältvisningar

Väderstad om framtidens lantbruk

Vi har träffat Christer Stark på Väderstad som berättar om sin syn på framtiden.

Välkommen till digitala Brunnby Lantbrukardagar

Bo Selerud, vd HS Konsult/Hushållningssällskapet hälsar välkommen till den digitala upplagan av Brunnby Lantbrukardagar 2020

Se Lantmännens film

Lantmännen är en av medarrangörerna och hör dem berätta om sin syn på årets lantbrukardagar på Brunnby

Biologisk mångfald

Petter Haldén berättar om biologisk mångfald på digitala utgåvan av Brunnby Lantbrukardagar 2020

Strategier för ogräs i ärtor och bönor

Se tips och råd från Line Strand, Hushållningssällskapet och Per Widén, Jordbruksverket

Mullhaltdemo på Brunnby Lantbrukardagars digitala utgåva

Hushållningssällskapets Line Strand om hur mull säkrar skörden

IPM-demo med Växtskyddscentralen

Växtskyddscentralen tittar i IPM-demon och bedömer det snabbväxande svampläget

Se Fredrick Federleys digitala föredrag på Brunnby Lantbrukardagar 2020

Fredrick Federleys tal på Brunnby Lantbrukardagars digitala inslag 2020

Se och hör föreläsningen av Anna-Karin Hatt, VD Lantbrukarnas Riksförbund

LRF:s vd Anna-Karin Hatt håller tal till besökarna på Brunnby Lantbrukardagars digitala kanaler

Digital rapsdemo

Se och hör Gunnars och Alexias rapport från rapsfältet på Brunnby Lantbrukardagar

Insektsläget

Insektsläget i fält är lugnt just nu. Vi har sett enstaka löss i ärtfält och några kålmalar i rapsfält.

Fröblandning

Hushållningssällskapets SAM-kunder har i samband med årets EU-ansökan erbjudits frö till sin blommande träda eller obrukade fältkant. Här visar Petter Haldén hur den fleråriga fröblandningen ser ut när den precis har börjat blomma

Axgång

Gunnar Cederberg, rådgivare på Hushållningssällskapet, bjuder på en rundtur med goda råd.

Vallrapport

Hör Louise Ryberg, rådgivare lantbruksdjur på Hushållningssällskapet berätta om skördeläget.

Ogräs

Hör Hushållningssällskapets Line Strand samtala med Per Widén, ogräsrådgivare på Jordbruksverket vid IPM-demon på Brunnby försöksgård.

Tillväxtreglering

Hör växtodlingsrådgivare Alexia von Ehrenheim berätta om tillväxtreglering

IPM-demo

Hanna Falk, rådgivare på Brunnby, berättar mer på detta klipp

Rapsdemo

Hör Hushållningssällskapets rådgivare Gunnar Cederberg berätta om rapsfältet inför säsong 2020